Project Description

אבן גבירול 99, תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון והוצאת היתר.

תאריך תחילת ביצוע : /
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק
קונסטרוקטור : אכברט מהנדסים – אינג' יובל אכברט ואינג' דני וינר

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 2/38 הריסה ובניה, הוצאתו מרשימת המבנים בסיכון והתאמה לדרישות העירייה ביחס לחזות רח' אבן גבירול.

הדמיות חוץ

NextGEN gallery is not installed/inactive!

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

NextGEN gallery is not installed/inactive!

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים