Project Description

אשתורי הפרחי – בזל תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון.

תאריך תחילת ביצוע : ינואר 2020 (משוער)
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : בר אוריין – אדריכלים
קונסטרוקטור : /

הדמיות חוץ

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים