Project Description

מהר"ל 20 תל אביב

סטטוס: בקשה להיתר.

תאריך תחילת ביצוע : 
אכלוס : 
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק

מהר"ל 20 ת"א

הדמיות חוץ

מיקום הפרויקט

דירות נוספות למכירה

לדירות נוספות למכירה בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הדירות למכירה הראשי.

לעמוד דירות למכירה