Project Description

רש"י 68, תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון והוצאת היתר.

תאריך תחילת ביצוע : /
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : V5- אדריכל גיא כנען
קונסטרוקטור : אכברט מהנדסים – אינג' יובל אכברט ואינג' דני וינר

פרויקט שימור במסגרת תוכנית 'לב העיר' של תל אביב.

בניין המצוי בלב הפועם של תל אביב. במסגרת פרוייקט זה ישור וישופץ הבניין הקיים ע"פ הנחיות מחלקת השימור של עריית תל אביב תוך תוספת 2 קומות מלאות וקומה אחת חלקית על גג הבניין.

הדמיות חוץ

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים