Project Description

שטנד 16, תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון.

תאריך תחילת ביצוע : ינואר 2017 (משוער)
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק
קונסטרוקטור : אינג' נחום כץ

 

שטנד 16 הוא בניין במרכז תל אביב ברובע 3 באזור ההכרזה של אונסק"ו . הבניין יחוזק כנגד ר"א וישופץ על פי עקרונות הבניה הקלאסיים של העיר הלבנה .

החזית של הבניין כולה תשומר על פי הוראות תכנית הרובעים .

לבניין יוספו 4 דירות בנות 3-4 חדרים .

הפרויקט נמצא בהליכי תכנון וממתין להחלטת ועדה.

הדמיות חוץ

NextGEN gallery is not installed/inactive!

לפני תחילת הפרויקט

NextGEN gallery is not installed/inactive!

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים