איך נולד פרוייקט

לפניכם כל השלבים לצורך ישום תוכנית תמ"א 38 אצלנו בחברה

שלב הגיבוש וחתימת ההסכם

עם פנייתכם הראשונה אל חברתנו, נציגי חברתנו יבחנו את בניין מגוריכם בחינה ראשונית לבדיקת התאמתו למימוש פרויקט תמ"א 38 ובתום בדיקה זו תקבלו לידכם הצעה ראשונה שתפרט את התמורות להם תזכו במסגרת הפרויקט. בדיקה זו כמו גם שאר בדיקות היתכנות והתאמה שיבוצעו במהלך הדרך, יבוצעו במימון חברתנו וללא תשלום מצד מי מהדיירים. כיוון ומימושם של פרויקטים מסוג זה תלוי בעיקר בנכונותם והסכמתם של בעלי הזכויות בבניין לקיומו, המלצתנו היא כי תכונס אסיפת דיירים בה נערוך בפניכם פרזנטציה רלבנטית בכדי לגבש את הסכמת כל הדיירים לפרויקט ובכדי לתת מענה מפורט לכל שאלותיכם ותהיותכם.

עם קבלת הסכמת הדיירים לפרויקט, יגובש בשיתוף פעולה מלא ביננו ובין בעלי הזכויות, מפרט מדויק של עבודות השיפוץ החיזוק ושאר עבודות התמורה. מפרט זה יהווה נספח להסכם שיחתם בינינו ובין בעלי הזכויות בבניין ושניהם יחד יהוו את תחילת דרכו של הפרויקט.

לצורך עריכת וחתימת ההסכם אנו ממליצים כי כלל הדיירים ייוצגו על ידי עורך דין. ההסכם יגדיר בפרוטרוט את העסקה על שלביה, את הביטוחים הערבויות ושאר בטחונות שתעמיד חברתנו וכל פרט רלבנטי אחר. בהקשר זה, מתוך הבנת צרכי הדיירים ומתוך בטחון בהגינות החוזים הנערכים על ידנו, חברתנו תממן לדיירים את עלות שכר טרחת עורך הדין מטעמם.

יוצאים לדרך

השלב התכנוני. בשלב זה תפעל חברת התחדשות אורבנית לקידום היתרי הבנייה לפרויקט. בשלב זה יבואו לידי ביטוי ניסיונה של החברה במימוש פרויקטים מכח תמ"א 38 בעבודה מול הרשויות השונות ובהן הועדות המקומיות, ועדות ערר, רשויות המס, מהנדסים בודקים חיצוניים מטעם הועדות וכד', ניסיון שמשמעותו חיסכון בזמן ואפשרות ליישום דה פקטו של הפרויקט.

הביצוע

לאחר קבלת היתרי בניה מהרשויות הרלבנטיות נחל בעבודות הבניה בבניין תוך התחשבות מקסימאלית בשגרת חייהם של הדיירים ועם מינימום הפרעה.

קיבלתם הצעה מקבלן / יזם / מתווך ???

פנו אלינו, ותוך זמן קצר נפעל להגיש לכם הצעה טובה יותר ומקצועית יותר, בצירוף הצעתנו לביטוחים, ערבויות ובטחונות הולמים.