מהי תמ"א 38

כולם מתעסקים בתמ"א 38 ואתם בסך הכול רוצים להבין על מה כל הרעש? לפניכם מבוא כללי לתחום

הסכנה – רעידות אדמה

ברחבי ישראל מצויים כ- 51,000 מבנים אשר נבנו לפני שנת 1980. מבנים אלה נבנו שלא על פי התקן המגדיר ומתווה את העמידות הנדרשת בפני רעידות אדמה מאחר ורק החל בשנת 1980 הותנה מתן היתר בנייה בעמידה בתקן ישראלי 413 הדן כאמור בנושא עמידות מבנים ברעידות אדמה. סיסמולוגים וגיאולוגים שחקרו את ההיבטים השונים של רעידות האדמה בישראל מצאו שההסתברות לרעידת אדמה הרסנית בישראל בשנים הקרובות הינה אחד לחמישים – סיכוי שנחשב בעיני מומחים לגבוה ביותר.

ד"ר בנימין זאב בגין, מנהל המכון הגיאולוגי בירושלים, קובע במאמר שפרסם בתחילת שנת 2005, כי "סכנתה של רעידת אדמה הרסנית (בישראל) היא מוחשית ומחייבת פעולה למזעור תוצאותיה".. להערכת מומחים, כשידעכו הרעידות ורעידות המשנה יהיו במדינת ישראל כ- 16,000 הרוגים, 6,000 פצועים קשה, 83,000 פצועים קל, כ- 400,000 עקורים (פליטים) חסרי קורת גג, 10,000 מבנים הרוסים וכ- 104,000 מבנים שנגרם להם נזק קל עד בינוני. זו המציאות הצפויה בחלק ניכר מהאזורים צפופי האוכלוסין בצפון ובמרכז הארץ.

מדינת ישראל אשר הכירה בסכנה הצפויה, מינתה ועדת היגוי בראשותו של ד"ר אפרים לאור- מנכ"ל משרד התשתיות ועדה זו ניסתה לספק מענה לתרחישים הצפויים, ויזמה את תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, תוכנית המוכרת בשמה הקצר – תמ"א 38.

הפתרון – תמ"א 38

בחודש 4/05 אושרה וקיבלה תוקף תוכנית מתאר ארצית 38 (תמ"א 38). הרעיון והמנגנון העומד בבסיס התוכנית, הינו הענקת זכויות בנייה נוספות למבנים ישנים אשר יחוזקו כנגד רעידות אדמה מתוך הבנה וציפייה כי זכויות הבניה ישמשו למימון עלויות חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. בדומה לתוכניות עירוניות ותיקות הפועלות במנגנון דומה (תוכנית 'לב העיר' בתל אביב ואח'), מימוש התוכנית נעשה, בדרך כלל, באמצעות עסקת חליפין במסגרתה מוכרים בעלי הזכויות בבניין את הזכויות לחברה יזמית, ובתמורה מקבלים תמורות שונות החל בחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה (תמורה המהווה תנאי לקבלת הזכויות) וכלה בשיפוצו של המבנה, הוספת מעלית ועוד.

קובץ להורדה – נוסח תמ"א 38

לאחרונה, אף העבירה כנסת ישראל מספר דברי חקיקה משלימים לתמ"א 38 שמטרתם הקלה על מימוש עסקאות מכח תמ"א 38 בפן המיסויי וכן חקיקות המתייחסת לתופעת ה'דייר הסרבן'. כך, תוקן חוק המקרקעין, ונקבע כי במקרים ונסיבות מסוימים רף ההסכמה הנדרש למימוש פרויקט יעמוד על 66% בלבד, באישורו של המפקח על הבתים המשותפים. לנוסח החוק.

כך גם, נקבע פטור מהיטל השבחה ביחס למימוש זכויות מכח תמ"א 38 לנוסח החוק. כך גם, נקבע כי מכירת זכויות הבנייה מבעלי הזכויות ליזם כנגד תמורות במסגרת תוכנית לחיזוק מבנה כנגד רעידות אדמה יהיו פטורות מס שבח ומס מכירה. לנוסח חוק.

הרווח הנוסף לאזרח

תמ"א 38 פתחה בפני דיירים ובעלי זכויות במבנים ישנים אפשרות וכר נרחב לשיפור איכות חייהם נוסף על עצם חיזוק מבנה מגוריהם כנגד רעידות אדמה. לאור שווין של זכויות הבנייה המוענקות במסגרת תמ"א 38 יכולים דיירי ובעלי זכויות במבנים ישנים לזכות במסגרת עסקאות החליפין עם החברה היזמית לתמורות רבות נוספות ובהן שיפוץ הבניין ברמות גמר שונות, התקנת מעלית, הרחבות דיור בדמות ממדים או מרפסות (במגבלות תכנוניות) ועוד במסגרת פעילותה של חברתנו, וכחלק מחזוננו להוביל את תחום ההתחדשות העירונית, חברת התחדשות אורבנית פועלת במסגרת כל הפרוייקטים שבביצועה להחלפת כל תשתיות הבניין וביצוע שיפוץ חיצוני ופנימי מעמיק תמורות אשר מעמידות את הבניין נשוא הפרוייקט בתקני הבנייה החדשים ביותר ובכלל זה בתקני כיבוי אש והג"א. בנוסף, נממש את מקסימום ההרחבות האפשרי מבחינה תכנונית וכלכלית לדירות הקיימות.

תמ"א 38 – לינקים להעשרה