Project Description

אבן גבירול 99, תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון והוצאת היתר.

תאריך תחילת ביצוע : /
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק
קונסטרוקטור : אכברט מהנדסים – אינג' יובל אכברט ואינג' דני וינר

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 2/38 הריסה ובניה, הוצאתו מרשימת המבנים בסיכון והתאמה לדרישות העירייה ביחס לחזות רח' אבן גבירול.

הדמיות חוץ

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים