Project Description

בזל 26, תל-אביב

סטטוס: הסתיים ואוכלס.

תאריך תחילת ביצוע : אפריל 2012
אכלוס : יולי 2013
אדריכל הפרויקט : V5- אדריכל גיא כנען
קונסטרוקטור : אינג' דורון טואג

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38, תוספת מעלית, הסדרת חניות ותוספת 2 יח"ד בקומת הקרקע על ידי סגירת קומת עמודים.

בניין המצוי בלב מתחם בזל היוקרתי. מסיבות שונות ובשל ההיסטוריה הקניינית בבניין מצויה קומת הקרקע של הבניין בהזנחה נוראית כולל הרס של השטחים הציבוריים. במסגרת הפרוייקט נחזק את הבניין כנגד רעידות אדמה, נוסיף מעלית לבניין, נסדיר חניות לדיירים הקיימים ובנוסף נסדיר את כל הסוגיות הקנייניות המורכבות בבניין.

תמונות לאחר סיום הפרויקט

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים