Project Description

שרה אהרונסון 44, רמת-גן

סטטוס: הסתיים ואוכלס.

תאריך תחילת ביצוע : יוני 2015
אכלוס : יוני 2017
אדריכל הפרויקט : V5 – אדריכל גיא כנען
קונסטרוקטור : נחום כץ

שרה אהרונסון 44 הינו בניין השוכן בסמוך לגן הבילויי"ם ברמת גן על חלקה גדולה יחסית שלא נוצלה עד עתה. בבואנו לתכנן את הפרויקט שמנו נגד עיננו את החזון של הפיכת הבניין לבניין מודרני ומרווח עם פגיעה מינימאלית בסביבה הירוקה שעטפה את הבניין. התוצאה הינה בניין מחוזק נגד רעידות אדמה אשר דירות הדיירים בו הורחבו משמעותית ע"י הוספת חדר ביטחון (ממ"ד), מרפסת שמש, הרחבת חדר רחצה, הוספת מחסן דירתי והצמדת חניה, כל זאת תוך שמירה על הצביון המיוחד של הבניין.

הדמיות חוץ

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

דירות נוספות למכירה

לדירות נוספות למכירה בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הדירות למכירה הראשי.

לעמוד דירות למכירה