Project Description

בוגרשוב 71, תל-אביב

סטטוס: הסתיים ואוכלס.

תאריך תחילת ביצוע : פברואר 2012
אכלוס : פברואר 2014
אדריכל הפרויקט :  V5 אדריכלים – גיא כנען
קונסטרוקטור : אינג' נחום כץ

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38, תוספת מעלית חיצונית לבניין ותוספת 3 יחידות דיור מהן 2 יחידות דופלקס.

בניין בן 3 קומות בלב תל אביב אשר טרם תחילת הביצוע היה במצב רעוע וברמת תחזוקה נמוכה. הבניין יעבור שיפוץ מקיף הכולל חיפוי מחדש של כל החזיתות כולל החלפת כל וטרינות החלון בכל הדירות הקיימות. לבניין תתווסף מעלית מרווחת ל – 6 נוסעים וכל מערכות הביוב והמים יוחלפו לחדשות. הבניין עצמו נבנה בשנות החמישים במסגרת "אגודה שיתופית" ועל אדמת קק"ל כאשר לצורך הבניה היה צורך להעביר את הדירות לידי בעלות פרטית. גם במקרה זה המחלקה המשפטית של חברתנו דאגה להעברת כל הדירות בבניין לבעלות הדיירים וסיעה לפירוק מהיר של האגודה השיתופית. כך באה לידי ביטוי התמחות נוספת של החברה בטיפול בפירוק אגודת שיתופית / חברות גוש חלקה והתנהלות מול קק"ל / ממ"י.

תמונות לאחר סיום הפרויקט

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים