Project Description

דרך השלום 92-96 תל-אביב

סטטוס: התקבל היתר

תאריך תחילת ביצוע : 01.03.2024
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : בלוקה אדריכלים

הדמיות חוץ

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים