Project Description

מהר"ל 20 תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון.

תאריך תחילת ביצוע : 
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק
קונסטרוקטור : /

הדמיות חוץ

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים