Project Description

מצפה 3, רמת-גן

סטטוס: אוכלס.

תאריך תחילת ביצוע : יוני 2016
אכלוס : אוגוסט 2018
אדריכל הפרויקט : V5 – אדריכל גיא כנען
קונסטרוקטור : אינג' דורון טואג

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38, תוספת מעלית פנימית, תוספת מרפסות וממ"דים. לבניין יתווספו 2 קומות ומעליהן קומה חלקית הכוללות סה"כ 8 יחידות דיור.

הבית ברחוב מצפה 3 שוכן באחד האזורים המבוקשים ברמת גן בסמיכות לעורקי התנועה המרכזיים אך עדיין במיקום שקט וצופה לנוף. פרוייקט זה הינו פרוייקט 'קלאסי' לחיזוק המבנה תוך תוספת יח"ד על גג המבנה. במסגרת הפרוייקט תורחב כל אחת מן הדירות הקיימות בבניין בממ"ד ובמרפסת ובסה"כ ב 25 מ"ר. בנוסף ייהנו בעלי הדירות ממעלית פנימית מרווחת שלטובת הקמתה יתוכנן ויבנה חדר המדרגות מחדש תוך שימוש בטכניקות בניה מתקדמות שיצמצמו את ההפרעה לדיירי הבניין. בניית פיר המעלית תבוצע כאשר בעלי הדירות ממשיכים לגור בבניין. בנוסף לאמור, הבניין ישופץ מן היסוד שיפוץ מקיף שיכלול בין היתר החלפת כל החלונות והוטרינות בבניין, החלפת תשתיות וחיפוי קירות החזית באבן.

הדמיות חוץ

לפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים