Project Description

מתחם הנורית 101-105, ירושלים

סטטוס: בהליכי תכנון.

תאריך תחילת ביצוע : 
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : קיקה ברא"ז אדריכלים
קונסטרוקטור : /

הדמיות חוץ

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים