Project Description

שטנד 16, תל-אביב

סטטוס: בהליכי תכנון.

תאריך תחילת ביצוע : ינואר 2017 (משוער)
אכלוס : /
אדריכל הפרויקט : החדר אדריכלים – בראד פינצ'וק
קונסטרוקטור : אינג' נחום כץ

 

שטנד 16 הוא בניין במרכז תל אביב ברובע 3 באזור ההכרזה של אונסק"ו . הבניין יחוזק כנגד ר"א וישופץ על פי עקרונות הבניה הקלאסיים של העיר הלבנה .

החזית של הבניין כולה תשומר על פי הוראות תכנית הרובעים .

לבניין יוספו 4 דירות בנות 3-4 חדרים .

הפרויקט נמצא בהליכי תכנון וממתין להחלטת ועדה.

הדמיות חוץ

לפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים