Project Description

תרע"ד 24, רמת-גן

סטטוס: הסתיים ואוכלס.

תאריך תחילת ביצוע : אוגוסט 2013
אכלוס : אוגוסט 2015
אדריכל הפרויקט :  V5 אדריכלים – גיא כנען
קונסטרוקטור : אינג' דורון טואג

פרויקט לחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38, הוספת מעלית חיצונית לבניין, הוצאת המבנה מרשימת הבתים המסוכנים ותוספת יחידת דופלקס מפוארת. מהבניינים הבודדים בתל אביב והראשון שבהם, שקיבלו את אישורה של הועדה המקומית לביצוע פרויקט מכח תמא 38.

בניין בן 3 קומות אשר עקב מצבו הרעוע הוכרז על ידי עריית תל אביב כמבנה מסוכן. אמנם מדובר בפרויקט קטן יחסית מבחינת נפח תוספת הבנייה (תוספת דירת דופלקס יחידה ומפוארת בשני מפלסים), אולם מורכבותו של פרויקט זה הביאה לידי ביטוי את כל יכולותיה של חברת התחדשות אורבנית בקידום פרויקטים של תמ"א 38. במהלך הפרויקט נתקלנו כמעט בכל מכשלה אפשרית תוך מענה וטיפול מקצועי ומתן פתרונות יצירתיים. כך לדוגמא לעניין המעלית בבניין שתבנה באופן ייחודי בקו 0 (ממש על גבול המגרש). כך גם, לעניין הפתרונות ההנדסיים והאדריכליים המורכבים שנדרשו לאור העובדה שהבניין שנבנה בשנת 1951 בנוי בקיר משותף עם בניין שכן אשר נבנה בשנות השלושים. במסגרת הפרויקט יבוצע חיזוק של המבנה כנגד רעידות אדמה באמצעות הוספת קירות תומכים לריסון תנועות המבנה בעת רעידות אדמה, ע"פ תקן 2413, תוך התחשבות מלאה בבניין הצמוד ובמערכת היסודות שלו. בנוסף, תותקן מעלית ייחודית בקו 0 והבניין ישופץ ויועמד בתקני הבנייה החדשים. כחלק מן השירות לדיירי הבניין, טיפלה המחלקה המשפטית של התחדשות אורבנית בהסרת הבניין מרשימת הבתים המסוכנים ובמחיקת כתב האישום שהוגש על ידי עריית תל אביב כנגד הדיירים.

תמונות לאחר סיום הפרויקט

תמונות מלפני תחילת הפרויקט

מיקום הפרויקט

פרויקטים נוספים

לפרויקטים נוספים בחרו באחת התמונות משמאל או לחצו על הכפתור למעבר לעמוד הגלריה הראשית.

חזרה לעמוד פרוייקטים